ZEMİN ETÜDÜ

Zemin etütleri, yapıların tasarımı sırasında, yapının oturacağı temelin ana parametrelerinin belirlendiği ( Zemin sınıfı, Sıvılaşma, Oturma riskleri, Fay hattına olan uzaklığı) ve bu parametrelerin laboratuar çalışmaları ve jeofizik çalışmalar ile desteklenerek analiz edilmesi ile oluşturulan çalışmalardır.

Bu çalışmalar sonucunda binanın taşıma gücü hesapları ve tasarımı yapılır. Ayrıca deprem sırasında oluşabilecek yüklerin etkisini önceden tahmin ederek, binanın bu yükleri taşıyabilecek yüklerin etkisini önceden tahmin ederek, binanın bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden yapılması sağlanabilir.

Firmamız, gelecekte oluşabilecek doğal afet ve felaketlerin önlemini almak ve deprem riskini azaltmak amacıyla zemin etüt çalışmalarına önem vermektedir. Bu çalışmaları hassasiyetle yürütmektedir.

Firmamız, zemin ve temel konularında uzman mühendislerimiz tarafından gerekli iş akışıyla uygun esas ve yönetmeliklere dayanarak bu çalışmayı oluşturmaktadır.

Her derinlikte zemin etüdü yapılması ve raporlanması konularında, konusunun en uzman kadrosunu barındıran şirketimiz, zemin etüdünün maliyeti etkileyen en önemli parametre olduğunu bilerek, işini teknik tüm gerekliliklere uyarak gerçekleştirmektedir.