ÖNGERMELİ ANKRAJ

İstinat yapılarında derin kazılarda yanal destekleme lemanı olarak kullanılır. Gevşek-yumuşak kumlu killi zemin koşullarında, ayrışmış kayaç koşullarında üretilebilmektedir. Diyafram duvar veya kazıklı istinat yapılarında yanal deplasmanlar ankrajlar ile sınırlandırılır. Kalıcı veya geçici olarak yapılabilir.

Mühendislik becerisinin ön planda olduğu kalıcı ve geçici öngermeli ankraj konusunda, her türlü uzunluk ve zeminde, proje ve uygulama esaslarına bağlı kalmak suretiyle, konusunda uzmanlaşmış ekibimizle hizmet sunmaktayız.